Trädgård

Team Heffners

Trädgårdstjänster med RUT-avdrag

– Trimmning, klippning, ansning av häckar, buskar, bersåer.

– Kapning av sly och högt gräs

– Gräsklippning, rensning av garageuppfarter och gångar av ogräs.

– Rensa rabatter/trädgårdsland samt bevattning.

– Enklare snöröjning och sandning (går att prenumerera på)

 

RUT-avdraget för trädgårdsarbete halverar priset.

 

Kringtjänster som inte ger rätt till RUT-avdag, men som vi ändå kan
hjälpa till med, enligt övenrenskommelse:

 

– Uppkapning och bortforsling av trädgårdavfall utanför tomten.
– nedplockning av frukt från träd
– plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något
som tagits bort

Behöver du hjälp med städningen?