Trädgårdstjänster med RUT-avdrag

- Trimmning, klippning, ansning av häckar, buskar, bersåer.

- Kapning av sly och högt gräs

- Gräsklippning, rensning av garageuppfarter och gångar av ogräs.

- Fällning av träd, vedklyvning.

- Rensa rabatter/trädgårdsland samt bevattning.

- Enklare Snöröjning och sandning (går att prenumerera på)

Trädfällning och ympning av frukträd utförs av utbildad personal med
'körkort' på motorsågar o andra maskiner.

RUT-avdraget för trädgårdsarbete halverar priset.

Kringtjänster som inte ger rätt till RUT-avdag, men som vi ändå kan
hjälpa till med, enligt övenrenskommelse:

- Uppkapning och bortforsling av trädgårdavfall utanför tomten.
- nedplockning av frukt från träd
- plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något
som tagits bort
Besöksadress: Skönsberg Folkets Hus, Medborgargatan 35, 856 30 SundsvallKontakt

Vill du beställa eller veta mer om våra tjänster så kan du ringa oss på
060-12 17 00
eller skicka ett mail till teamheffners@gmail.comwidth=