Just nu

Aktuellt

Team Heffners

Hushållsnära tjänster

 

Team Heffners är en ekonomisk förening med fokus på sociala nätverk och ”mjuka värden”. Vi erbjuder tjänster inom städning, trädgård, enklare flyttjänster och andra ärenden, som kan behövas i och runt ett hushåll. Vid behov gör vi kostnadsfria hembesök för att kunna bedöma vår arbetsinsats. Självklart ordnar vi alla formaliteter runt rutavdraget. Vi arbetar aktivt för Skönsberg med omnejd, med flera projekt gärna med fokus på barn och ungdom.

 

Städtjänster för företag
Det är bra om beställaren, innan första städningen och i samråd med vår städpersonal, ser till att det finns fungerande och för ert kontor passande städutrustning. Det är även önskvärt att beställaren besiktigar det utförda arbetet efter första gången, så att eventuella justeringar kan göras.

Våra tjänster

Sortiment

cleaning-hands-handwashing-54re5013
Hushållstjänster

Prisvärda Hushållstjänster med RUT-avdrag för privatpersoner.

 

Vi städar, putsar fönster, flyttstädar, piskar mattor, stryker, går ärenden, mm. Det är bra om ni kan vara hemma vid första städtillfället, dels för att kunna tala om för vår personal hur ni vill ha städat och även för att kunna se till så att ni som kund är nöjd med tjänsten.

kvast
Trädgård

Trädgårdstjänster med RUT-avdrag.

 

Trimmning, klippning, ansning av häckar, buskar, bersåer. Kapning av sly och högt gräs, mm. Kringtjänster som inte ger rätt till RUT-avdag, men som vi ändå kan
hjälpa till med, enligt övenrenskommelse: Uppkapning och bortforsling av trädgårdavfall utanför tomten och mycket mer.

Vår personal

Vår personal ställer gärna upp om du har övriga önskemål om vi har tid och möjlighet.

Behöver du hjälp med städningen?